Røndeegnens Aftenskole

glæder sig til at byde dig velkommen til et indholdsrigt forår 2020.

Her finder du programmet for noget af foråret 2020 samt noget af efteråret 2020.

Vi håber, du finder det du søger, men hvis det ikke er tilfældet, er du velkommen til at kontakte os med idéer til nye fag.

Du kan tilmelde dig et eller flere af vore kurser; se her nærmere under: "Praktiske oplysninger". Du skal altid oplyse kursustitel, kursusnummer, navn, adresse, telefonnummer og CPR.nr.

Mht. Emil Erichsens foredrag den 25. feb.: Kurs mod fjerne Kyster: tryk på ""Kurser" - og så Foredrag.


Aflysning af et kursus
Bliver kurset ikke til noget, bliver du informeret herom. Hører du ikke noget, skal du møde op som annonceret i programmet.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof