Røndeegnens Aftenskole

glæder sig til at byde dig velkommen til et indholdsrigt efterår 2021.

Her finder du programmet for efteråret 2021. I foråret 2021 har der slet ingen aktiviteter været - alt sammen pga. Corona. Vi regner med at starte med fuldt program, dvs.; harmonika, seniordans, gymnastik og strikning her i efteråret 2021.

Vi håber, du finder det du søger, men hvis det ikke er tilfældet, er du velkommen til at kontakte os med idéer til nye fag.

Du kan tilmelde dig et eller flere af vore kurser; se her nærmere under: "Praktiske oplysninger". Du skal altid oplyse kursustitel, kursusnummer, navn, adresse, telefonnummer og CPR.nr.

Aflysning af et kursus
Bliver kurset ikke til noget, bliver du informeret herom. Hører du ikke noget, skal du møde op som annonceret i programmet.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof