Røndeegnens Aftenskole

glæder sig til at byde dig velkommen til et indholdsrigt efterår 2020.

Her finder du noget af programmet for efteråret 2020. Så snart vi har det fulde overblik over Corona situation, vil programmet blive suppleret op. Vi håber og tror at vi kan komme tilbage med et fuldt program.

Vi håber, du finder det du søger, men hvis det ikke er tilfældet, er du velkommen til at kontakte os med idéer til nye fag.

Du kan tilmelde dig et eller flere af vore kurser; se her nærmere under: "Praktiske oplysninger". Du skal altid oplyse kursustitel, kursusnummer, navn, adresse, telefonnummer og CPR.nr.

Aflysning af et kursus
Bliver kurset ikke til noget, bliver du informeret herom. Hører du ikke noget, skal du møde op som annonceret i programmet.

Tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund dof